10-07-09

Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers

In 1999 vroeg dichter en Kortrijks bibliotheekcollega Christiaan Germonpré of ik geen zin had om hem op te volgen als redacteur van de VWS-cahiers, het tijdschrift van de Vereniging  van West-Vlaamse Schrijvers. Ik twijfelde niet: het was een uitdaging die perfect aansloot bij mijn engagement voor de bibliotheek en mijn activiteiten als jeugdauteur.

Zowat twintig jaar later werk ik met onverminderd enthousiasme mee met de VWS. Ik leerde het werk van andere schrijvers nog meer waarderen en als redacteur krijg ik de kans om met vele publicisten kennis te maken en samen te werken.

VWS-cahiers

84 Cahier 4

In deze reeks verschijnen al sinds 1965 biografieën over West-Vlaamse auteurs. Elk boekje telt 48 bladzijden en geeft een inleidend essay, enkele literaire illustraties, een kenmerkende bloemlezing en een uitgebreide biliografie van de behandelde auteur.

De laatste jaren verschenen cahiers over o.m. Etienne Vermeersch, Peter Verhelst, Hugo Claus, Pieter Aspe, Lut De Block en Luuk Gruwez. Ook de jeugdauteurs krijgen de plaats die ze verdienen, recent verschenen cahiers over o.m. Bart Moeyaert, Anne Provoost, Patrick Lagrou, Brigitte Minne, Jan Van Coillie, Karel Verleyen, Willy Schuyesmans en Lieve Hoet.

In 2009 verscheen Panorama op de West-Vlaamse letteren, het dubbel jubileumnummer 250 over de geschiedenis van de VWS.

In december 2011 verscheen een speciaal nummer naar aanleiding van de vijfstigste verjaardag van VWS: Caleidoscoop van de West-Vlaamse letteren.
In oktober 2014 verscheen het laatste VWS-cahier. Door het stopzetten van de provinciale subsidie kon het tijdschrift niet langer gepubliceerd worden. Sindsdien verschijnt elke jaar Jaarwerk, een jaarboek over de literatuur in de provincie West-Vlaanderen.

 

 Petrus Plancius 

Weblog Plancius

In december 2008 verscheen 'Een slimme jongen die goed kan vertellen', een cahier dat ik zelf schreef over Petrus Plancius uit Dranouter.

Deze beroemde cartograaf en theoloog werd in 1552 als Pieter Platevoet in Dranouter geboren. Hij studeerde in Duitsland en Engeland en werd een beducht calvinistisch predikant. Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie week hij uit naar het Noorden. In Amsterdam werd hij een gezaghebbend theoloog. Maar Plancius was een dubbeltalent: hij was ook cartograaf en geograaf. Hij publiceerde afzonderlijke kaarten van overzeese gebieden en werd en belangrijk zeevaartkundige en promotor van de Hollandse zeevaarten naar Oost-Indië.

Van de vele zonen die West-Vlaanderen uitzond, is Petrus Plancius wellicht één van de meest verdienstelijke. Hij is een sleutelfiguur in Hollands gouden zeventiende eeuw.

Katrien Vervaele

schrijvers,renaat ramon,vws,petrus plancius,vereniging van west-vlaamse schrijvers,caroline van holme,jooris van hulle,fernand bonneure

 

 

 In februari 2013 verschijnt 'Veel meer dan meisje van de zee', het cahier dat ik schreef over auteur 
Katrien Vervaele uit De Haan.

Katrien schreef elf historische en sociaal bewogen jeugdromans, o.m. Kastanjes (1999), Inkt (2000) en De adem van de godin (2007). In 2007 sloeg ze een andere richting in. Ze raakte gefascineerd door alles wat te maken heeft met de visserswereld en de cultuur van de Noordzeekust. Haar laatste boeken Vissersvrouwen (2009), Naar Island (2011) en Garnalen (2012) zijn non-fictieboeken voor een volwassen publiek. Ze schrijft ook artikels voor diverse tijdschriften zoals HvVB Visserijblad en de Grote Rede van het VLIZ. Ze is ook vaste medewerker bij Plusmagazine.

Lexicon van West-Vlaamse Schrijvers

Kaft website

Sinds 2007 ben ik ook eindredacteur en medeauteur van het 'Lexicon van West-Vlaamse Schrijvers'.

In dit lexicon worden alle levende en overleden publicisten uit de provincie gepresenteerd. Hoofse zangers en rederijkers staan naast eigentijdse romanciers, dichters, jeugdauteurs en schrijvers van kinderboeken. Niet alleen literaire namen komen aan bod: er is eveneens aandacht voor volkskundigen, historici, wetenschappers, filosofen, politici en heemkundigen. Ook figuren uit de show- en mediawereld die hun wedervaren in boekvorm laten verschijnen, passeren de revue.

In het najaar van 2013 verscheen het zesde en laatste deel van het lexicon. In totaal worden bijna 4.000 auteurs uit de provincie West-Vlaanderen in de zes boekdelen gepresenteerd.

 

10 Renaat en Koen

Met dichter-beeldhouwer Renaat Ramon tijdens de voorstelling van deel 1 van het Lexicon in het Provinciaal Hof in Brugge (23 april 2008)

Lexicon 2009 website

Met dichter Patrick Lateur, voorzitter Jooris Van Hulle en erevoorzitter Fernand Bonneure tijdens de voorstelling van deel 2 van het Lexicon in het Erfgoedhuis in Kortrijk (29 april 2009)

De commentaren zijn gesloten.